Про початок формування конкурсної комісії

ОГОЛОШЕННЯ

про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Кушугумський  центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області

Відповідно  до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» , Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я, затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів   України   від 27.12.2017 № 1094, керуючись рішенням сесій Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області від 01.04.202 № 10 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора (головного лікаря) КНП «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, Кушугумська селищна рада:

оголошує про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

До складу конкурсної комісії входять: 2 представники органу управління 2 депутати Кушугумської  селищної ради, 2 представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу, 2 представник галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Кушугумської селищної ради за адресою: 70450, смт.Кушугум,  вул.Соборна, 23 у письмовому вигляді  протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення  – до 17.00 години до 16 квітня 2021 року включно.

Телефон для довідок:  223-43-22

Рішення Кушугумської селищної ради «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора (головного лікаря) КНП ««Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області»