Кушугумська  селищна рада Запорізького району Запорізької області оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкту оренди нерухомого майна та іншого індивідуально визначеного комунального майна

 

Назва індивідуально визначеного комунального майна яке знаходиться на балансі Кушугумської селищної ради: земельна ділянка несільськогосподарського призначення, кадастровий номер: 2322155600:05:011:0285.

Місцезнаходження:: 70450, Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Соборна, 29.

Мета – проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати та визначення ринкової вартості індивідуально визначеного комунального майна, яке знаходиться на балансі Кушугумської селищної ради.

Дата оцінки: 11.05.2023р.

Вимоги до претендента:

         1. Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням рецензування, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

         2. Претендент подає таки документи:

         2.1. Заява на участь у конкурсі за формою встановленою відповідно до рішення Кушугумської селищної ради від 24.03.2023 року № 13 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності»;

         2.2. Копію установчого документа претендента;

         2.3. Копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

        2.4. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів цих оцінювачів;

        2.5. Копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

        2.6. Інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

        2.3. До участі у конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки та спеціалізація ми у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки;

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участи у конкурсі не допускається.

Претендентам необхідно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті, (на конверті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів, що містяться в ньому.

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта господарювання, що проводив оцінку

Кінцевий термін прийняття пропозицій претендентів до 14 години 21.04.2023 року.

Документи приймаються за адресою: 70450, вул. Соборна 23, смт. Кушугум,  тел. 223-43-22.

Конкурс відбудеться 26.04.2023 року об 11.00 за адресою: вул. Соборна 23, смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області. Тел. (061) 223-43-22