Національний превентивний механізм

Що таке національний превентивний механізм?

Відвідування будь-якого місця, що знаходиться під юрисдикцією та контролем держави, де утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені волі, за розпорядженням державного органу чи за його вказівкою, або з його відома чи мовчазної згоди.

Повноваження НПМ:
– безперешкодний доступ до будь-якого місця несвободи;
– відвідування без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості;
– ознайомлення з інформацією з обмеженим доступом;
– проведення з особами приватних бесід, з метою отримання інформації стосовно поводження з ними і умов їх тримання.