Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

 

Виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Організація благоустрою населених пунктів

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саамоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

Охорона та раціональне використання природних ресурсів