План діяльності Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

 

 

У К Р А Ї Н А

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Запорізького району Запорізької області

друга позачергова сесіявосьмого скликання

 

РІШЕННЯ  №2

від 15 грудня 2020р.

смт. Кушугум

 

Про затвердження Плану діяльності Кушугумської селищної ради

Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів

регуляторних актів на 2021 рік

 

Керуючись статтею 25, частиною 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог статті 7 статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою планування діяльності Кушугумської селищної ради з прийняття рішень, направлених на удосконалення правового регулювання господарських відносин на території Кушугумської об’єднаноїтериторіальної громади, а також недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити План діяльності Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік згідно додатку 1, що додається
2.  Секретарю селищної ради Кривенко В.С. у десятиденний термін після прийняття цього рішення оприлюднити План діяльності Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік шляхом розміщення на офіційному сайті Кушугумської об’єднаної територіальної громади
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

 

Селищний голова                                                                                                                                      В.С. Сосуновський

 

Додаток 1 до рішення другої позачергової

сесії Кушугумської

 селищної ради № 2 від 15.12.2020р.

П Л А Н

          діяльності Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

 

з/п

Вид проекту

Назва проекту

Ціль прийняття

Строк підготовки

Розробник проекту

1 2  3 4 5              6
01 Рішення  селищної ради Про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного податку на території Кушугумської об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області

на 2022

Встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

-Безумовне виконання Податкового кодексу України;

-Недопущення суперечливих ситуацій;

-Забезпечення дохідної частини селищного бюджету ;

-Виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

-Здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

-Встановити доцільні і  обгрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

І півріччя 2021 року Юридичний відділ,фінансовий відділ, відділ земельних відносин та екології виконавчого комітету
02 Рішення  селищної ради Про встановлення ставок та пільг із сплатиподатку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Кушугумської  об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022 рік

Встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

-Безумовне виконання Податкового кодексу України;

-Недопущення суперечливих ситуацій;

Забезпечення дохідної частини селищного бюджету ;

-Виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

-Здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

-Встановити доцільні і  обгрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

-Забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

І півріччя 2021 року Юридичний відділ та  фінансовий відділ виконавчого комітету
03 Рішення  селищної ради Про встановлення ставок єдиного податку на території

Кушугумської  об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022 рік

Встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

-Безумовне виконання Податкового кодексу України;

-Недопущення суперечливих ситуацій;

Забезпечення дохідної частини селищного бюджету ;

-Виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

-Здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

-Встановити доцільні і  обгрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

-Забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

І півріччя 2021 року Юридичний відділ та  фінансовий відділ виконавчого комітету
04 Рішення  селищної ради Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кушугумської об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області Встановлення відносин, що виникають у сфері благоустрою;

-Безумовне виконання вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України;

-Недопущення суперечливих ситуацій;

Забезпечення дохідної частини селищного бюджету ;

-Виконання Програм Кушугумської селищної ради з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

-Забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

Визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних вимог благоустрою населених пунктів Кушугумської об’єднаної територіальної громади;

-Визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку;

-Визначення порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою, вимог до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрію населених пунктів

До кінця 2021 року Юридичний відділ, відділ земельних відносин та екології виконавчого комітету

 

 Секретар ради                                                                                                                                    В.С.Кривенко