Генеральний план селища Малокатеринівка

Схема розташування населеного пункту в системі розселення

План існуючого використання території

Схема існуючих планувальних обмежень

Модель перспективного розвитку населеного пункту

Генеральний план (основне креслення)

Схема проектних (планувальних) обмежень

Схема вулично-дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту

Схема інженерного обладнання території

Схема інженерної підготовки та захисту території

Схема зонування території

Пояснювальна записка (генеральний план)

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Пояснювальна записка (План зонування)