Правила благоустрою

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішення селищної ради

                                                                     27.04.2021р.№4

 

Правила

благоустрою території Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області

 

1.Загальні положення

Правила благоустрою території Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (далі – Правила), розроблені з урахуванням Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою території Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою селища, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також мешканці Кушугумської громади.

Управління у сфері благоустрою території здійснює Кушугумська селищна рада.

Рішення сесії Кушугумської селищної ради щодо благоустрою   є обов’язковим для виконання розміщеними на території громади  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

2.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

2.2. Відповідальність за виконанням цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території громади.

2.3. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Кушугумської селищної ради, виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами.

2.4. Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

2.5. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.


3.Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

3.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

– утримувати в належному стані, закріплені за ними на умовах договору з Кушугумською селищною радою, об’єкти благоустрою та прилеглі території;

3.2.  Усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строк, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

3.3.  Усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

3.4.  Проводити інвентаризацію та паспортизацію, закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

3.5.  У процесі утримання об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

3.6.  Відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.


4. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту.

4.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

4.1.1.  користуватись об’єктами благоустрою;

4.1.2.  брати участь у обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

4.1.3.  вносити на розгляд сесії Кушугумської  селищної ради пропозиції з питань благоустрою території громади;

4.1.4 отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території  Кушугумської громади та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

4.1.5 брати участь у здійсненні заходів благоустрою території Кушугумської громади: озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

4.1.6 вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території Кушугумської громади  в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

4.1.7 звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;

 4.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

4.2.1.  утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

4.2.2.  дотримуватись правил благоустрою селища;

4.2.3.  не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою селища;

4.2.4.  проводити санітарні дні очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності Кушугумської територіальної громади;

4.2.5. своєчасно обробляти (скошувати або іншими методами знищувати бур’яни) квітники, які огорожені мешканцями  на прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

4.2.6. складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

4.2.7.  утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

4.2.8. на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

 4.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

4.3.1.  вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

4.3.2. засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, парки, пляжі та інші громадські місця;

4.3.3. псувати, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

4.3.4. порушувати(руйнувати або псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

4.3.5. випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

4.3.6. вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

4.3.9.  порушувати тишину на вулицях, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

4.3.10. порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту;

4.3.11.Псування фасадів будівель, споруд та пам’яток  культурної та історичної спадщини.


5. Організація утримання зелених насаджень на території селища.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Охорона зелених насаджень  території Кушугумської громади є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни які проживають на території громади повинні підтримувати чистоту та порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6. Вимоги до розміщення зовнішньої реклами.

6.1. Фундаментні блоки наземних конструкцій зовнішньої реклами встановлюються в рівень покриття місць розташування рекламних засобів, наданих в користування. Фундамент наземної зовнішньої реклами не повинен виступати над поверхнею землі.

6.2. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Дорожньої поліції  наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

6.3. Зворотна сторона спеціальної конструкції зовнішньої реклами з односторонньою інформаційною площиною повинна бути декоративно оформлена.

6.4. Інформаційна площа спеціальної конструкції зовнішньої реклами повинна мати естетичний зовнішній вигляд.

6.5. У разі невикористання інформаційної площини спеціальної конструкції, вона має бути затонована постером однотонного світлого кольору.

6.6. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

6.7. Виконувати роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на місцях, наданих їм в користування, тільки після отримання у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами та оформлення відповідних документів на виконання робіт, пов’язаних із тимчасовим порушенням благоустрою на території.

6.8. Відновлювати благоустрій території міста після проведення земляних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на місцях, наданих їм в користування, в строки, зазначені у документах на проведення цих робіт.

6.9. За власний рахунок усувати пошкодження елементів благоустрою, що виникли внаслідок монтажу (демонтажу) або експлуатації рекламних засобів.  


7.
Порядок утримання домашніх та інших тварин.

 7.1. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх та інших тварин, зобов’язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних, ветеринарних правил і норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх  умертвіння.

7.2 Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.

7.3.Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм  умов утримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та вимогами державних санітарних норм та правил.

7.4. Особи, які  утримують домашніх  та інших тварин, зобов’язані:

– дотримуватися вимог правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;

–  забезпечувати їм необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

– дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

– забезпечувати своєчасне надання їм ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

– тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з неї  лише в закритих дворах  із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об’єкта або території;

– забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

– не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

– прибирати  екскременти  за своїми тваринами;

– у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

– здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов’язковим  забезпеченням безпеки людей;

– відшкодовувати  фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.

7.5. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити безпеку:

– оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди; 

– дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку.

7.6. Власники тварин мають право:

7.6.1. Утримувати:

7.6.1.1. домашніх тварин:

–  на  території  присадибної  земельної  ділянки  за  умови,  якщо її огорожа забезпечує ізоляцію  тварини на цій території;

– для юридичних осіб за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі, з дослідною метою – у вольєрах або в розплідниках.

7.6.1.2. собак:

– без повідців і  намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення;

– з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив’язі;

7.6.4. Вигулювати їх на пустирях, у місцях та зонах для вигулу в разі  їхнього створення.

7.7. Власникам  тварин забороняється:

–  утримувати їх в місцях загального користування;

–  у стані алкогольного сп’яніння  вигулювати  тварин;

– вигулювати собак без повідців і намордників;

–   приводити  тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів, об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

– доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

– залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

–  викидати   трупи тварин у контейнери для збирання сміття; 

 7.9.Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці

7.9.1. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов’язані:

– зареєструвати продуктивних тварин в закладі ветеринарної  медицини;

–  утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

–  систематично  проводити  заходи боротьби з мухами та гризунами;

– негайно  повідомляти  ветеринарну  лікарню району про кожен випадок  захворювання  або  загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

– у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник із герметичною кришкою;

–   завозити на територію громади сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

– проводити забій сільськогосподарських тварин тільки на організованих забійних пунктах. Забій птиці та тварин, які належать громадянам, може проводитися подвірно з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою.  

 7.9.2. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо) населених пунктів.

7.10. Всі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації.

7.11.Забороняється:

– знаходження сільськогосподарських тварин поза пасовищ, на культурних посадках, посівах і пов’язана з цим потрава посівів, псування або знищення зібраного врожаю, пошкодження насаджень;

– випас сільськогосподарських тварин і птиці в невстановлених для цього місцях;

– знаходження тварин поза стада в денний час і без нагляду після вечірнього прогону, власники зобов’язані проводжати і зустрічати сільськогосподарських тварин на місці збору;

– водопій і купання біля водорозбірних колонок, в ставках та інших місцях громадського користування;

– залишення тварин без нагляду, за винятком випасання шляхом закріплення на прив’язі;

– утримання тварин на присадибних ділянках кількості більшої, ніж це передбачено державними санітарними нормами та правилами;

– розміщення господарських приміщень для утримання тварин та побутових приміщень і споруд, що не відповідають Державним будівельним нормам та утримувати  тварин в таких приміщеннях.

7.13. Випас сільськогосподарських тварин:

– дозволяється на спеціально відведених територіях,

– на добре відгородженій території власника земельної ділянки.

7.14. Прогін сільськогосподарських тварин до місця випасу здійснюється власниками або довіреними особами (пастухами) по спеціально визначеній території.


8. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

8.1. На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

8.1.1. виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

8.1.2. пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

8.1.3. вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину,листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

8.1.4.  складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8.1.5. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

8.1.6. встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

8.1.7. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

8.1.8. розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

8.1.9. кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;


9.Контроль за дотриманням Правил благоустрою

 9.1. Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється  органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території Кушугумської громади здійснює Кушугумська селищна рада.


10.Самоврядний контроль за станом благоустрою території селища здійснюється шляхом:

10.1.  проведення перевірок територій;

10.2. розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

10.3. участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою селища і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Кушугумської селищної ради;

10.4. подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.


11. Громадський контроль у сфері благоустрою території селища здійснюється адміністративною комісією благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

11.1.проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами,установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

11.2. складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

11.3. допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих Правил.

12. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

До відповідальності за порушення Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

12.1. порушенні Правил Благоустрою території Кушугумської громади (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

12.2. знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153Кодексу України про адміністративні правопорушення);

12.3. порушенні правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

12.4. порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

12.5. самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою селища;

12.6. пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

 

Селищний голова                                             В.С.Сосуновський